Taaltrainingen zakelijk Duits/Engels

 

Doelgroep: Alle branches: bel of mail voor een offerte op maat.

Methode: Scenario's en 80% goed-methode, ontwikkeld door THOTAAL Servicebureau

 

Scenario’s en 80% goed-formule

Verbeter uw zakelijk Duits en Engels effectief  in 24 uur. Kan dat, vraagt u zich af? Jawel. Met onze Scenario-methode helpen wij u uw spreekvaardigheid in 8x3 klokuren effectief te verbeteren. Bij deze methode worden scenario’s geschapen, waarin echte gesprekssituaties worden gesimuleerd en iedere deelnemer zo dicht mogelijk bij de eigen functie in het bedrijf communiceert.

Voor grammatica hanteren wij de 80% - goed formule. De nodige grammatica wordt zoveel mogelijk in vereenvoudigde en schematische vorm aangeboden en aanschouwelijk gemaakt. Wie de aanwijzingen op de schema’s volgt, kan grammaticafouten tot een minimum reduceren. Zo bereikt u ook hier in de korte tijd het maximale resultaat.

Inhoud taaltrainingen

Iedere ondernemer weet dat in deze tijd van internationalisering een gedegen talenkennis onontbeerlijk is. De buitenlandse markt biedt immers nieuwe kansen.

In onze taaltrainingen zakelijk Duits of Engels ligt de nadruk op gespreksvaardigheid. In overleg met u stemmen wij de inhoud van de cursus helemaal af op de communicatiebehoefte in uw bedrijf. We maken daarbij ook gebruik van moderne media. Ervaring leert dat cursisten door onze taaltrainingen meer zelfvertrouwen krijgen bij het spreken van de vreemde taal in beroepssituaties. De woordenschat wordt systematisch verbreed, en de deelnemers krijgen  instrumenten en strategieën aangereikt waarmee ze ook na de taalcursus zelfstandig hun taalvaardigheid kunnen blijven verbeteren. Ook cursussen in deelvaardigheden zoals e-mails schrijven of telefoneren zijn mogelijk.

Aandacht voor bedrijfscultuur

In onze taalcursussen besteden wij ook aandacht aan verschillen in mentaliteit en  bedrijfscultuur tussen Nederland en het land van de zakenpartner. Om succesvol zaken te doen moet je taal en handelen van de ander op de juiste wijze kunnen interpreteren. Alleen dan kun je ook op de juiste wijze reageren. U leert dus niet alleen Duits of Engels spreken, maar ook adequaat handelen. 

Locaties

Onze cursussen vinden op één van onze locaties in Hengelo plaats. Daar kunnen wij gebruik maken van PC’s en internet. We kunnen tafels verschuiven voor de wisselende gesprekssituaties die we simuleren. Desgewenst kunnen de trainingen ook in uw eigen bedrijf  plaatsvinden. 

Duur van de training

De standaard taaltraining bestaat uit 8 x 3 klokuren. Afhankelijk van de door u gewenste inhoud kan hiervan ook worden afgeweken. 

Intake deelnemers  

Een taalcursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven hanteren we een maximum van 10 deelnemers. Voorafgaand aan de training ontvangt u van ons een intakeformulier, waarin u uw leerdoelen aangeeft en uw beginniveau zelf  inschat. Daarna vindt er nog een (telefonisch) gesprek van 10 à 15 minuten met de docente in de doeltaal plaats. Op basis van deze gegevens stellen wij uw beginniveau vast. Daarbij hanteren wij de niveaus van het Europees referentiekader (ERK). Deze beginnen bij A1 (zeer eenvoudig taalniveau) en lopen door tot C2 (bijna moedertaalniveau)

Prijzen

Voor individuele inschrijving hanteren wij een p.p. prijs, voor een in-company training een dagdeeltarief. In overleg met u en conform uw speciale wensen maken wij voor u een offerte op maat. Heeft u belangstelling? Neem contact op. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. 
 

Duits/Engels voor technici

Al jaren verzorgt Servicebureau THOTAAL naast de eigen taaltrainingen ook de taalcursussen voor technici die Stodt Toekomsttechniek www.stodt.nl anbiedt. In 10 x 2,5 klokuren verbetert u uw gespreksvaaardigheid op effectieve wijze met de bekende THOTAAL-methode. Deze cursus is afgestemd op de communicatiebehoefte van technici en vindt in het ROC-gebouw in Hengelo plaats, telkens van 18:30 uur tot 21:00 uur. 

Meer informatie over de cursus Duits voor technici en aanmelding via http://www.stodt-bedrijfsopleidingen.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsvoering/talen/90072/?

Meer informatie over de cursus Engels voor technici en aanmelding via http://www.stodt-bedrijfsopleidingen.nl/bedrijfsopleidingen/bedrijfsvoering/talen/90073/?

 

 

 

Neem contact op

Thotaal Servicebureau,
Abraham ten Catestraat 19
7622 EG Borne 
Tel: 074 2670387
Email: info@thotaal.nl

Social