Taaltrainingen zakelijk Duits/Engels

Inhoud taaltrainingen

De taaltraining is voornamelijk gericht op de verbetering van de gespreksvaardigheid. Welke gesprekssituaties geoefend moeten worden bepalen we in overleg met de deelnemers. Deze moeten immers zo veel mogelijk aansluiten bij de communicatiebehoefte in de werksituatie. Grammatica wordt summier behandeld. Veel aandacht is er ook voor de verbreding van de woordenschat. 

In onze taalcursussen staan wij ook stil bij de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse bedrijfscultuur.

Locatie

De trainingen vinden in uw bedrijf plaats. Is dat niet mogelijjk, dan gebeurt dit in een van onze locaties in Hengelo. 

Duur van de training

De taaltraining duurt 8 weken en bestaat uit 8 x 3 klokuren. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Intake deelnemers  

De taalcursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven hanteren we een maximum van 10 deelnemers. Voorafgaand aan de cursus vullen de cursisten een intakeformulier in, waarin zij hun leerdoelen aangeven. Daarna vindt er nog een (telefonisch) gesprek van 10 à 15 minuten met de docente in de doeltaal plaats. Op basis van deze gegevens stellen wij het beginniveau van de cursisten vast. Daarbij hanteren wij de niveaus van het Europees referentiekader (ERK). Deze beginnen bij niveau A1 (zeer eenvoudig taalniveau) en lopen door tot C2 (bijna moedertaalniveau). Voor deelname diebeb de cursist een beginniveau van A2 of hoger hebben.

Bij belangstelling kunt u mailen of bellen voor een offerte

 

 

 

 

Neem contact op

Thotaal Servicebureau,
Abraham ten Catestraat 19
7622 EG Borne 
Tel: 074 2670387
Email: info@thotaal.nl

Social