Servicebureau THOTAAL gebruikt de persoonsgegevens die zij van u of derden, b.v. tussenpersonen als opdrachtgevers, verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te infomeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Hoe komt Servicebureau THOTAAL aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u een dienst van Servicebureau THOTAAL afneemt of informatie opvraagt via het contactformulier op haar website vraagt zij persoonsgegevens van u.

Welke gegevens vraagt Servicebureau THOTAAL aan u voor welke doeleinden?

Bedrijfsgegevens

t.b.v. informatieaanvragen via het contactformulier, inschrijving voor de nieuwsbrief en de (financiële) administratie

Bedrijfsnaam

 

Voor- en achternaam contactpersoon

 

Factuuradres, e-mailadres,

 

(mob.) telefoonnummer

 

Persoonsgegevens

t.b.v. taaltrainingen en workshops: intake, uitvoering van de training/workshop en uitgifte deelnamecertificaten

Geboorteplaats en/of -datum

 

Functie in het bedrijf

 

Vooropleiding

 

Adres, e-mailadres, telefoonnummer

 

 

Door uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens aan Servicebureau THOTAAL te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Indien uw persoonsgegevens van derden zijn verkregen, zijn deze noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Servicebureau THOTAAL heeft daartoe een verwerkingsovereenkomst gesloten met deze derde.

Hoe lang bewaart Servicebureau THOTAAL uw gegevens?

Uw persoonsgegevens bewaart Servicebureau THOTAAL zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten. Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Servicebureau THOTAAL van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Het gebruik van deze rechten is voor u kosteloos. Indien u  van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met Servicebureau THOTAAL. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal Servicebureau THOTAAL meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Neem contact op

Thotaal Servicebureau,
Abraham ten Catestraat 19
7622 EG Borne 
Tel: 074 2670387
Email: info@thotaal.nl

Social